Top Hũ Sắp Nổ
Top người chơi thắng lớn
Thứ hạng
Game
Giá trị hũ VNĐ
1
Classic Fruits
54,637,022,500 VNĐ
2
Nhiều Tài Nhiều Phúc
27,706,065,400 VNĐ
3
Apes Go Wild
23,130,235,000 VNĐ
4
Avengers
16,096,901,053 VNĐ
5
Tây Du Ký
15,916,268,000 VNĐ
6
Thần Tài Đến
6,898,455,000 VNĐ
7
Tuyệt Địa Cầu Sinh
6,322,565,600 VNĐ
8
Ma Thú WoW
5,178,100,000 VNĐ
9
Buffalo Valley
5,172,364,300 VNĐ
10
Wild Monsters
4,077,863,600 VNĐ
11
Barbarian Nudge
4,428,871,000 VNĐ
12
Gold Country
3,722,732,000 VNĐ
13
Pirateking
5,607,979,000 VNĐ
14
Thần Tài
4,017,361,000 VNĐ
15
Idol's Bounty
10,220,480,000 VNĐ
16
Viking AXE
5,629,733,000 VNĐ
Game
Tên người chơi
Giá trị thắng VNĐ
m******** vừa thắng
912,000 VNĐ
q******** vừa thắng
551,000 VNĐ
n******** vừa thắng
581,000 VNĐ
t******** vừa thắng
710,000 VNĐ
t******** vừa thắng
812,000 VNĐ
t******** vừa thắng
4,071,000 VNĐ
t******** vừa thắng
995,000 VNĐ
t******** vừa thắng
517,000 VNĐ
t******** vừa thắng
539,000 VNĐ
n******** vừa thắng
613,000 VNĐ